loading

Đang lấy dữ liệu thời tiết...

Vui lòng đợi vài giây...

Theo vị trí của bạn

Bạn muốn xem dự báo thời tiết ngay chỗ bạn?

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Nam

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ29°C

Chủ nhật, Ngày 10 Tháng 12, 2023

Cảm giác như : 33°

Một Phần Có MâyNgày 31

  • Độ ẩm 66%
  • Tốc độ Gió 8 km/giờ km/h
  • Hướng Gió Đông Bắc Đông
  • Tia UV 0.27272727272727
  • Điểm sương 23°
  • Bình Minh 6:03
  • Hoàng hôn 17:17
  • Tầm nhìn 14.48 km
  • Tuần trăng

Chỉ số chất lượng không khí

60
Trung bình : Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.

Thời tiết Quảng Nam 48 giờ tới


Thời tiết Quảng Nam 10 ngày tới