loading

Đang lấy dữ liệu thời tiết...

Vui lòng đợi vài giây...

Theo vị trí của bạn

Bạn muốn xem dự báo thời tiết ngay chỗ bạn?

Dự Báo Thời tiết tại Quảng Ngãi

Thời tiết hiện tại

Nhiệt độ28°C

Chủ nhật, Ngày 10 Tháng 12, 2023

Cảm giác như : 32°

KháNgày 29

  • Độ ẩm 72%
  • Tốc độ Gió 13 km/giờ km/h
  • Hướng Gió Đông
  • Tia UV 0.27272727272727
  • Điểm sương 22°
  • Bình Minh 5:59
  • Hoàng hôn 17:14
  • Tầm nhìn Không hạn chế
  • Tuần trăng

Chỉ số chất lượng không khí

58
Trung bình : Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.

Thời tiết Quảng Ngãi 48 giờ tới


Thời tiết Quảng Ngãi 10 ngày tới