loading

Đang lấy dữ liệu thời tiết...

Vui lòng đợi vài giây...

Theo vị trí của bạn

Bạn muốn xem dự báo thời tiết ngay chỗ bạn?

Tin Thời Tiết

Thời tiết - Ngày và đêm 05/10/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 05/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.P...

Thời tiết - Đêm 4 và ngày 05/10/2023

Thời tiết - Đêm 4 và ngày 05/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.Phía Tây Bắc Bộ Nhi...

Thời tiết - Ngày và đêm 04/10/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 04/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ....

Thời tiết - Đêm 3 và ngày 04/10/2023

Thời tiết - Đêm 3 và ngày 04/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ....

Thời tiết - Ngày và đêm 03/10/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 03/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông...

Thời tiết - Đêm 2 và ngày 03/10/2023

Thời tiết - Đêm 2 và ngày 03/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ng...

Thời tiết - Ngày và đêm 02/10/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 02/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Ph...

Thời tiết - Đêm 1 và ngày 02/10/2023

Thời tiết - Đêm 1 và ngày 02/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.Ph...

Thời tiết - Ngày và đêm 01/10/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 01/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơ...

Thời tiết - Đêm 30 và ngày 01/10/2023

Thời tiết - Đêm 30 và ngày 01/10/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắn...

Thời tiết - Ngày và đêm 30/09/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 30/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.Ph...

Thời tiết - Đêm 29 và ngày 30/09/2023

Thời tiết - Đêm 29 và ngày 30/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngà...

Thời tiết - Ngày và đêm 29/09/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 29/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp...

Thời tiết - Đêm 28 và ngày 29/09/2023

Thời tiết - Đêm 28 và ngày 29/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to;...

Thời tiết - Ngày và đêm 28/09/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 28/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dô...

Thời tiết - Đêm 27 và ngày 28/09/2023

Thời tiết - Đêm 27 và ngày 28/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió đôn...

Thời tiết - Ngày và đêm 27/09/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 27/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió...

Thời tiết - Đêm 26 và ngày 27/09/2023

Thời tiết - Đêm 26 và ngày 27/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió...

Thời tiết - Ngày và đêm 26/09/2023

Thời tiết - Ngày và đêm 26/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông b...

Thời tiết - Đêm 25 và ngày 26/09/2023

Thời tiết - Đêm 25 và ngày 26/09/2023

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ. Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa,...